Tarieven Huiswerkbegeleiding PLUS

Tarieven huiswerkbegeleiding PLUS

De huiswerkbegeleiding PLUS wordt bij MaakWijzer van maandag tot en met vrijdag gegeven tussen 14:35-17:30 op het Mondial College locatie Leuvensbroek, in Nijmegen Lindenholt. Huiswerkbegeleiding duurt 2 uur, maar natuurlijk mag je langer blijven als het leer- en/of maakwerk niet op tijd af is. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op je lesrooster. Bij MaakWijzer PLUS is huiswerkbegeleiding mogelijk vanaf vier middagen per week. Sommige leerlingen hebben genoeg aan vier middagen per week en kunnen de resterende dagen thuis goed aan de slag. Andere leerlingen kiezen voor vijf middagen per week, omdat ze thuis geen discipline kunnen opbrengen om aan het huiswerk te zitten of hebben vakinhoudelijk veel ondersteuning nodig. Instromen kan op ieder moment van het schooljaar. De begeleiding start op de eerste maandag na de zomervakantie van het Mondial College locatie Leuvensbroek, in Nijmegen Lindenholt. en eindigt na afloop van de laatste proefwerkweek. Voor de maanden juli en augustus wordt in verband met langdurige vakantie geen tarief berekend. Korte vakanties (herfstvakantie, voorjaarsvakantie), één week van de kerst- en meivakantie en feestdagen worden wel doorberekend, omdat leerlingen een week voor de toetsweek en tijdens de toetsweek alle lesdagen mogen komen en langer dan 2 uur blijven. Tijdens de vakanties en feestdagen worden geen studie/huiswerkbegeleiding verzorgd, wel bijlessen. MaakWijzer factureert maandelijks per mail. Het tarief is afhankelijk van het aantal dagen dat er per week huiswerkbegeleiding wordt gevolgd. Het tarief is vastgesteld op 4 weken. Bij MaakWijzer geldt, hoe meer dagen uw kind per week huiswerkbegeleiding heeft, des te lager het tarief dat u betaalt. De tarieven gelden per leerling. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW. MaakWijzer hanteert geen inschrijfkosten of administratiekosten.

4 keer SHB per week307

  • 4x begeleiding per week
  • Prijs per 4 weken
  • Opzegtermijn twee maanden

5 keer SHB per week347

  • 5x begeleiding per week
  • Prijs per 4 weken
  • Opzegtermijn twee maanden