Coaching

Coaching hoort erbij!

De leerlingen die de studie- huiswerkbegeleiding plus volgen, krijgen naast de praktische ondersteuning zoals het leren plannen, de vakinhoudelijke ondersteuning, en het aanleren van verschillende leerstrategieën ook coaching. Ons streven is dat leerlingen bij de voorbereiding op, en het doorlopen van, het middelbaar onderwijs te allen tijde het overzicht leren bewaken van hun eigen kunnen. En dat leerlingen met een diagnose inzicht krijgen in wat bijvoorbeeld AD(H)D of autisme voor hen betekent. Dat doen we door leerlingen handvatten aan te reiken om met succes in het huidige onderwijssysteem te functioneren. Wij geloven in de kracht van zelfontwikkeling waarbij wij leerlingen stimuleren met het opstellen van persoonlijke doelen. Verder leren wij ze om na te denken over een oplossing voor problemen die zich op school en thuis voordoen. Om de motivatie en zelfstandigheid te bevorderen, betrekken wij de leerlingen bij het leerproces.

Coaching bij MaakWijzer in het kort

Wat wij doen
 • Leerling inzicht laten krijgen in zichzelf en de diagnose;
 • Sociale vaardigheden aanleren;
 • Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling;
 • Initiatief leren nemen;
 • Taken leren uitvoeren;
 • Leren plannen, organiseren en structuren;
 • Tijdsmanagement en overzicht bewaren;
 • Intensieve één op één begeleiding;
Voor wie
 • Leerlingen uit alle niveaus van het voortgezet onderwijs in Nijmegen;
 • Leerlingen met motivatieproblemen of weinig zelfvertrouwen;
 • Leerlingen die willen weten waar zij staan en hoe ze verder kunnen komen;
 • Leerlingen die zich volledig willen inzetten;
 • Leerlingen met achterstanden of leerproblemen zoals concentratie, dyslexie, dyscalculie;
 • Leerlingen met specifieke problemen, bijv. AD(H)D, PDDNOS.
Hoe wij werken
 • Met kleine groepen;
 • Met een gedreven team;
 • Met betrokkenheid en enthousiasme;
 • Vanuit een individueel plan van aanpak en zorgvraag;
 • Vanuit een stevige planning;
 • Met verschillende leerstrategieën;