MaakWijzer voorwaarden

In samenspraak met de begeleider bepalen u en uw kind hoeveel bijles er per week wordt gegeven (met een minimum van 1,5 uur per keer) om naar een mooi cijfer toe te werken. Uit ervaring blijkt dat een bijles van minimaal 1,5 uur het beste resultaat oplevert. Er is dan voldoende tijd om naast de uitleg ook nog eens goed te oefenen. Door veel te oefenen wordt immers informatie beter onthouden. De begeleider kan tevens een betere inschatting maken of de leerling de stof weet toe te passen.

Bij MaakWijzer werken wij met bijlespakketten, waarbij ieder pakket voor een bepaald aantal bijlesuren staat die u vooraf moet kiezen en betalen. De uren zijn vier weken geldig. Zijn alle uren opgemaakt, dan kan er op ieder moment een nieuw pakket worden gekozen. Hoe meer uren u kiest, hoe lager de uurprijs. De bijlessen worden na betaling ingeroosterd in overleg met de leerling. Gaat een bijles niet door, bijvoorbeeld door ziekte, dan wordt de bijles opnieuw ingepland mits dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan praktijk MaakWijzer wordt gemeld. U kunt hiervoor gebruik maken van het e-mailadres info@maakwijzer.nl. Anders komt de bijles te vervallen.
Belangrijk: U bent verplicht alle uren op te maken. U kunt de overgebleven uren niet meenemen naar de volgende periode of het overgebleven tegoed terugvragen.

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW. MaakWijzer hanteert geen inschrijfkosten of administratiekosten.

Individuele bijles

Pakket A € 120

Meld je aan
 • Prijs per 4 bijlessen (€20 per uur)
 • Minimaal 1,5 uur bijles per keer
 • Uren zijn 4 weken geldig

Pakket C € 216

Meld je aan
 • Prijs per 8 bijlessen (€18 per uur)
 • Minimaal 1,5 uur bijles per keer
 • Uren zijn 4 weken geldig

Groepsbijles 2 leerlingen

Voor de 'groepsbijles twee-leerlingen' geldt dat als de andere leerling uit de groep afwezig is, kan de bijles opnieuw worden ingepland of de bijles kan doorgaan maar dan voor 1 uur, in verband met de groepsbijles korting.

Pakket D € 102

Meld je aan
 • Prijs per 4 bijlessen (€17 per uur)
 • Prijs per leerling
 • Minimaal 1,5 uur bijles per keer
 • Uren zijn geldig tot 23 juni 2017

Pakket F € 180

Meld je aan
 • Prijs per 8 bijlessen (€15 per uur)
 • Prijs per leerling
 • Minimaal 1,5 uur bijles per keer
 • Uren zijn geldig tot 23 juni 2017

MaakWijzer staat voor kwaliteitinspiratiemaatwerk. En in het bijzonder gezelligheidvriendschapaandacht!