Wij helpen u graag

085 11 24 319

Studie- huiswerkbegeleiding | Bijles | Training | Coaching

Onze

Werkwijze

Wanneer wij starten met de begeleiding, gaan we eerst het gesprek aan met alle directe betrokkenen om te kijken naar de mogelijkheden en de wensen van zowel ouder als leerling. Voor ons is samenwerking en heldere communicatie van belang om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wij reiken alle praktische ondersteuning en handvatten aan die een leerling nodig heeft om succesvol te functioneren binnen het onderwijssysteem.

Door leerlingen te betrekken bij het leerproces bevorderen wij hun motivatie en zelfstandigheid.

Maatwerk

MaakWijzer werkt vanuit een persoonlijke aanpak, waarbij we elke leerling als uniek zien met zijn eigen mogelijkheden. In overleg met leerlingen en ouders wordt  de begeleiding ingevuld en de bijlessen ingepland. Er wordt nauw contact gehouden met de docenten, mentoren en indien nodig het zorgteam om op tijd eventuele problemen aan te pakken.

leerlingen werken zelfstandig aan het huiswerk bij de huiswerkbegeleiding
Intensieve begeleiding naar zelfgestuurd leren

In het onderwijs wordt veel verwacht op het vlak van zelfstandigheid en zelfsturing. Om dit zo goed mogelijk bij onze leerlingen te bevorderen, leggen wij de focus op het zelfgestuurd leren, waarbij leerlingen na onze intensieve begeleidingen de sturing voor het eigen leerproces zelf in handen nemen. Dit is te bereiken door de combinatie van cognitieve, metacognitieve en motivationele leerstrategieën. Zelfsturing aanleren en ontwikkelen is mogelijk door leerlingen actief te betrekken bij het leerproces, omdat je hiermee de zelfstandigheid en motivatie bevordert.

Verschillende lokalen

De lessen worden in verschillende lokalen gegeven. Afhankelijk van het soort begeleiding wordt er gebruik gemaakt van één van de lokalen. Zo hebben we bijvoorbeeld aparte lokalen voor de onderbouw- en bovenbouwleerlingen om de rust te bewaren. Ook hebben we aparte lokalen voor bijlessen en trainingen.

Planner / leerlingvolgsysteem

Bij MaakWijzer vinden wij structuur en overzicht essentiële elementen binnen de begeleiding. Maakwijzer werkt daarom met het online leerlingvolgsysteem van Studieplanner Pro. Dit systeem is gekoppeld aan Magister, waarbij zowel begeleiders, leerlingen als ouders overzicht hebben op het dagelijks opgegeven en ingeplande maak- en leerwerk.

We plannen het leerwerk van de toetsen minstens twee weken van te voren in. Hoe meer invloed onze leerlingen hebben op hun eigen planning, hoe meer dit onderdeel wordt van hun eigen leerproces. Het is namelijk de bedoeling dat onze leerling dit later zelfstandig kan. Wanneer je hier vroeg mee begint, zal de leerling eerder zich deze vaardigheid eigen maken. Door geschreven evaluaties wordt u als ouder op de hoogte gehouden van het leerproces.

Onze diensten

Bij MaakWijzer passen wij onze begeleiding aan op de individuele leerling. Om zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoeftes van de leerlingen bieden wij verschillende soorten diensten aan.