Wij helpen u graag

085 11 24 319

Studie- huiswerkbegeleiding | Bijles | Training | Coaching

Overkoepelende begeleiding PLUS

Overkoepelende begeleiding PLUS is bedoeld voor leerlingen die concentratieproblemen hebben als gevolg van ADD/ADHD/autisme. Ook leerlingen met informatieverwerkingsproblemen of met bepaalde gedragsproblemen kunnen bij ons terecht. Deze leerlingen krijgen bij MaakWijzer intensieve begeleiding, waarbij  begeleiders vooral 1-op-1 met ze aan de slag gaan. Het doel is om zelfoverschatting of zelfonderschatting te voorkomen.

Coaching hoort erbij!

De leerlingen van de Overkoepelende begeleiding krijgen naast de praktische ondersteuning ook extra ondersteuning op sociaal- emotioneel vlak. Ons streven is dat leerlingen bij de voorbereiding op, en het doorlopen van, het middelbaar onderwijs te allen tijde het overzicht leren bewaken. Daarnaast willen we dat leerlingen met een diagnose inzicht krijgen in hun kunnen en nadenken over wat AD(H)D of autisme voor hen betekent. Dat doen we door leerlingen handvatten aan te reiken, zodat zij met succes in het huidige onderwijssysteem te functioneren.

coaching voor zorgleerlingen
Wat kunnen wij uw kind bieden?

Wij geloven in de kracht van zelfontwikkeling waarbij wij leerlingen stimuleren met het opstellen van persoonlijke doelen. Verder leren wij ze om na te denken over een oplossing voor problemen die zich op school en thuis voordoen op leergebied. Door de leerlingen actief bij hun eigen leerproces te betrekken, bevorderen wij de motivatie en zelfstandigheid.

  • Leren plannen en organiseren
  • Aanleren van studievaardigheden en leerstrategieën
  • Ruimte voor vragen over huis- en leerwerk
  • Digitaal leerlingvolgsysteem/planning
  • Wekelijks rapport over de voortgang
  • Een studieruimte in een schoolse omgeving
  • Na elk leermoment vindt er een overhoring plaats
  • Ondersteuning bij leerproblemen o.a. dyslexie, dyscalculie, faalangst of concentratieproblemen.
  • Coaching
Aantal dagen begeleiding per week
Aantal  1-op-1 begeleiding per maand
Prijs per maand
4 8 Prijs op aanvraag
5 9 Prijs op aanvraag

De Overkoepelende begeleiding PLUS wordt bij MaakWijzer van maandag tot en met vrijdag gegeven tussen 14:35 – 17:30 op het Mondial College locatie Leuvensbroek, in Nijmegen Lindenholt. Een andere locatie is in overleg mogelijk.

De  Overkoepelende begeleiding Plus is minimaal vier keer per week en duurt twee uur, maar natuurlijk mogen leerlingen langer blijven als het leer- en/of maakwerk niet op tijd af is.

Mocht u na het aanmelden een intakegesprek wensen, dan is dit mogelijk.